Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konsultacje społeczne

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-21 15:07:53 przez Aleksandra Łużyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 4/18/24 z dnia 21 maja 2024 r. zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 
  1. Cel konsultacji:
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r., poz. 571) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 
2.  Przedmiot konsultacji.
Projekt uchwały zmieniającej „w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków”.
 
3. Ustala się następujące terminy konsultacji:
- rozpoczęcie: 22 maja 2024 r.
- zakończenie: 28 maja 2024 r.
 
4.  Forma konsultacji:
Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu uchwały zmieniającej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag. Wszelkie uwagi oraz ewentualne propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować w terminie do zakończenia konsultacji t.j. do 28 maja 2024 r. (decyduje data wpływu do Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie), na adres:
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 14-200 Iława,
lub drogą elektroniczną na adres:
 
 
5.  Zakres terytorialny konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, działającymi na terenie powiatu iławskiego i na rzecz mieszkańców powiatu iławskiego. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz z wniesieniem uwag lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt uchwały obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.
 
Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach w sprawie ww. uchwały zmieniającej.
 
Informacji udziela Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie – Pan Radosław Augustyniak, 14-200 Iława, ul. Tadeusza Kościuszki 33A , tel. 89/ 644 80 62.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Augustyniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-21 15:06:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Łużyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-21 15:07:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-21 15:07:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
158 raz(y)