ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021.

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-27 13:10:46 przez Monika Kłosowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
 
Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 161/547/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021.
 
1. Cel konsultacji
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.
 
2. Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin  pracy aptek  ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok  2021.
 
3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Termin rozpoczęcia konsultacji – 28 kwietnia 2021 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.
 
4. Forma konsultacji
Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie,  projektów aktów prawa miejscowego. Sugestie proszę składać pisemnie w Sekretariacie (p.115) Starostwa Powiatowego w Iławie lub drogą elektroniczną na adres: .
 
5. Zasięg terytorialny konsultacji
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
 
Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.
 
Projekt Uchwały wraz z załącznikami do pobrania.
 
Informacji udziela pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Monika Baczewska (pok. 113), tel. 89/649 08 48.
 
                                                                                  
                                                                                                                                                                                                   STAROSTA 
                                                                                                                                                                                               /-/ Bartosz Bielawski 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-27 13:00:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Baczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-27 13:10:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Baczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27 13:10:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
171 raz(y)