ˆ

Konsultacje społeczne

Szczegóły informacji

WYNIK konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Informacja ogłoszona dnia 2017-03-21 13:25:10 przez Aleksandra Łużyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYNIK
konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 151/655/17 z dnia 14 marca 2017 r., przekazał do konsultacji projekt „Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.
    W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin oraz formę konsultacji. Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie przekazania do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego projektu uchwały w celu złożenia uwag i propozycji zmian, na zasadach określonych w § 6 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego  i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.
    Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2017 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały Rady Powiatu Iławskiego. Nie zgłoszono żadnych uwag lub propozycji zmian do projektu uchwały.
    Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, przyjętego Uchwałą Nr XXIV/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 poz. 2854), wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Polański
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Polański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-21 13:25:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Łużyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-21 13:25:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-21 13:25:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
995 raz(y)