ˆ

Konsultacje społeczne

Szczegóły informacji

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Informacja ogłoszona dnia 2016-11-22 08:11:06 przez Aleksandra Łużyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

     W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą
Nr 125/529/16 z dnia 25 października 2016 r., przekazał do konsultacji projekt „Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.
    W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 3 do 10 listopada 2016 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej Uchwały zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie udostępnienia projektu uchwały w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag.
    W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu „Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.
    Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, przyjętego Uchwałą Nr XXIV/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 poz. 2854), wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M. Szauer
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Szauer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-22 08:10:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Łużyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-22 08:11:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-22 08:13:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
995 raz(y)