ˆ

Konsultacje społeczne

Szczegóły informacji

WYNIK konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.

Informacja ogłoszona dnia 2016-10-07 09:35:13 przez Robert Gerych, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

W celu poznania opinii, wniosków i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą    Nr 116/501/16 z dnia 20 września 2016 r. przekazał do konsultacji projekt Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
 
    W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 28 września 2016 r. do 5 października  2016 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej Uchwały zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej powiatu iławskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku i na zewnątrz Starostwa Powiatowego w Iławie. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
 
 
    Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. z 2016 r., poz. 2854) wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu. Jednocześnie zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Albin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Albin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-07 09:35:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Gerych
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-07 09:35:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Gerych
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-07 09:35:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1086 raz(y)