Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2024 rok
Nr aktu prawnego
365/1110/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia opinii dot. pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi powiatowej na terenie powiatu ostródzkiego
Nr aktu prawnego
365/1109/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
dokonania wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
365/1108/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
365/1107/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
udzielenia pełnomocnictwa dyr. ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie do podejmowania wszelkich czynności dot. realizacji projektu w ramach Programu Erasmus+
Nr aktu prawnego
365/1106/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
udzielenia pełnomocnictwa dyr. ZS w Lubawie do podejmowania wszelkich czynności dot. realizacji projektu w ramach Programu Erasmus +
Nr aktu prawnego
365/1105/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podziału środków finansowych oraz ustalenia wysokości stypendium dla uczniów branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
365/1104/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi
Nr aktu prawnego
365/1103/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia sprawozdania za 2023 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
365/1102/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu powiatu na rzecz PCPR
Nr aktu prawnego
364/1101/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji