ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIV/343/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia Cennika usług Portu Śródlądowego w Iławie
Nr aktu prawnego
XLIV/342/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Susz realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Susz
Nr aktu prawnego
XLIV/341/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia przebiegu drogi powiatowej
Nr aktu prawnego
XLIV/340/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2023-2024 - „RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE IŁAWSKIM”
Nr aktu prawnego
XLIV/339/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
delegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Nr aktu prawnego
XLIV/338/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
302/916/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
określenia formy sprawozdań budżetowych przekazywanych przez kierowników jednostek budżetowych
Nr aktu prawnego
302/915/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
opinii dotyczącej utworzenia z dniem 1 września 2023 r. nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
Nr aktu prawnego
302/914/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia rozliczenia z wykorzystania dotacji udzielonych szkołom niepublicznym w 2022 roku
Nr aktu prawnego
302/913/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji