ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
282/860/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
282/859/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie uchwały w sprawie ustalenia na 2023 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
Nr aktu prawnego
282/858/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie
Nr aktu prawnego
282/857/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie gminy Iława
Nr aktu prawnego
281/856/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
281/855/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
281/854/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
280/853/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
279/852/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
279/851/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji