ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
245/764/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XXXIV/277/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Iławie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIV/276/22
Status
Zmieniony
Lp: 84
Data podjęcia
2022-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Cennika usług Portu Śródlądowego w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIV/275/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
244/763/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.
Nr aktu prawnego
244/762/22
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.
Nr aktu prawnego
244/761/22
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Nr aktu prawnego
242/760/22
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
242/759/22
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Iławie
Nr aktu prawnego
242/758/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji