ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podziału środków finansowych oraz ustalenia wysokości stypendium dla uczniów branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
271/829/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wynagrodzenia za pracę w komisji
Nr aktu prawnego
271/828/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wynagrodzenia za pracę w komisji
Nr aktu prawnego
271/827/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
270/826/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
269/825/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
269/824/22
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
268/823/22
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
XXXVIII/300/22
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/299/22
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVIII/298/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji