ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Iławie
Nr aktu prawnego
135/476/20
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/187/20
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2020–2033
Nr aktu prawnego
XX/186/20
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XX/185/20
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Nr aktu prawnego
XX/184/20
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
134/475/20
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
133/474/20
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
133/473/20
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powierzenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
133/472/20
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielom
Nr aktu prawnego
133/471/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji