ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
weryfikacji projektów planów finansowych niektórych jednostek budżetowych
Nr aktu prawnego
140/486/20
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021
Nr aktu prawnego
139/485/20
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kisielice na lata 2021-2023 z perspektywą na lata 2024-2027
Nr aktu prawnego
139/484/20
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
weryfikacji projektów planów finansowych niektórych jednostek budżetowych
Nr aktu prawnego
139/483/20
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
139/482/20
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Starego Miasta” w Suszu
Nr aktu prawnego
138/481/20
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021
Nr aktu prawnego
138/480/20
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
weryfikacji projektów planów finansowych niektórych jednostek budżetowych
Nr aktu prawnego
138/479/20
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
138/478/20
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Specjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach
Nr aktu prawnego
137/477/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji