Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 6591
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXXII/222/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6592
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XV/110/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6593
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: ustalenia Staroście Iławskiemu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej za 2007 rok
Nr aktu prawnego
XV/109/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6594
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Starosty Iławskiego oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania wobec Starosty czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
Nr aktu prawnego
XV/108/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6595
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2009 roku
Nr aktu prawnego
XXXII/221/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6596
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, w tym wysokości opłat za posiłki
Nr aktu prawnego
XV/107/08
Status
Uchylony
Lp: 6597
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, w tym wysokości opłat za posiłki.
Nr aktu prawnego
XV/106/08
Status
Uchylony
Lp: 6598
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie, w tym wysokości opłat za posiłki
Nr aktu prawnego
XV/105/08
Status
Uchylony
Lp: 6599
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 R. w Iławie, w tym wysokości opłat za posiłki
Nr aktu prawnego
XV/104/08
Status
Uchylony
Lp: 6600
Data podjęcia
2007-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
XII/78/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji