Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 6581
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Iławskiego na lata 2004 - 2013
Nr aktu prawnego
XVII/118/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6582
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadania - prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej.
Nr aktu prawnego
XVII/117/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6583
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za rok 2007
Nr aktu prawnego
XVII/116/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6584
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XVI/115/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6585
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2008 roku
Nr aktu prawnego
XVI/114/08
Status
Zmieniony
Lp: 6586
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Iławie z działalności w roku 2007
Nr aktu prawnego
XVI/113/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6587
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 - 2015.
Nr aktu prawnego
XVI/112/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6588
Data podjęcia
2009-10-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienia prawa własności nieruchomości położonejw Kisielicach przy ulicy Sienkiewicza.
Nr aktu prawnego
167/592/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6589
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2009 roku
Nr aktu prawnego
XXXII/223/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6590
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: Strategii Rozwoju Powiatu Iławskiego na lata 2008 - 2015
Nr aktu prawnego
XVI/111/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji