Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 6571
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Lubawie, w tym wysokości opłat za posiłki.
Nr aktu prawnego
XVIII/127/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6572
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie stanowiska dotyczącego podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji gospodarczej w rolnictwie
Nr aktu prawnego
XVIII/126/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6573
Data podjęcia
2009-10-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych położonych w Kisielicach.
Nr aktu prawnego
167/593/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6574
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze
Nr aktu prawnego
XVIII/125/08
Status
Uchylony
Lp: 6575
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia „Lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Iławskim w latach 2008 – 2011”
Nr aktu prawnego
XVIII/124/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6576
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XVIII/123/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6577
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: potwierdzenia stanowiska Rady Powiatu dotyczącego siedziby powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Nr aktu prawnego
XVII/122/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6578
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XVII/121/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6579
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu
Nr aktu prawnego
XVII/120/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6580
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania na rok 2008 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat iławski
Nr aktu prawnego
XVII/119/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji