Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 6551
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Iławskiego na lata 2004 - 2013
Nr aktu prawnego
XIX/143/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6552
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: procedury uchwalania budżetu powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
XIX/142/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6553
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XIX/141/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6554
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.
Nr aktu prawnego
XIX/140/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6555
Data podjęcia
2009-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych położonych w Kisielicach.
Nr aktu prawnego
168/597/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6556
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zabezpieczenia środków na współfinansowanie projektu „Modernizacja Powiatowego Szpitala w Iławie IV etap – zakup sprzętu do sterylizatorni”
Nr aktu prawnego
XIX/139/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6557
Data podjęcia
2009-10-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej w 2009 roku
Nr aktu prawnego
167/596/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6558
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Lubawie, w tym wysokości opłat za posiłki.
Nr aktu prawnego
XIX/138/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6559
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, w tym wysokości opłat za posiłki.
Nr aktu prawnego
XIX/137/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6560
Data podjęcia
2009-10-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
sprawie: zaopiniowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubawa na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020.
Nr aktu prawnego
167/595/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji