Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 6541
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2008 roku
Nr aktu prawnego
XX/150/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6542
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Iławskiego na lata 2004 - 2013
Nr aktu prawnego
XX/149/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6543
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
Nr aktu prawnego
XX/148/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6544
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: założenia Szkoły Policealnej w Suszu oraz nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
XX/147/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6545
Data podjęcia
2009-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2010
Nr aktu prawnego
171/600/09
Status
Zmieniony
Lp: 6546
Data podjęcia
2009-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nr aktu prawnego
171/599/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6547
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr XVI/114/08 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2008 roku
Nr aktu prawnego
XX/146/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6548
Data podjęcia
2009-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu iławskiego wg stanu na dzień 30 września 2009 roku.
Nr aktu prawnego
171/598/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6549
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Nr aktu prawnego
XX/145/08
Status
Zmieniony
Lp: 6550
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XX/144/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji