Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 6531
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/160/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6532
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie budżetu powiatu na rok 2009 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/159/08
Status
Zmieniony
Lp: 6533
Data podjęcia
2008-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Młodzież z przyszłością. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Powiecie Iławskim” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr aktu prawnego
XXII/158/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6534
Data podjęcia
2008-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Inwestujemy w młode pokolenie” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr aktu prawnego
XXII/157/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6535
Data podjęcia
2008-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XXII/156/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6536
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Suszu.
Nr aktu prawnego
XXI/155/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6537
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XXI/154/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6538
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca Uchwałę Nr XVI/114/08 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2008 roku
Nr aktu prawnego
XXI/153/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6539
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
Nr aktu prawnego
XXI/152/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6540
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XX/151/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji