Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 6521
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Młodość – start! Wyrównywanie szans młodzieży na współczesnym rynku pracy” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr aktu prawnego
XXXIII/170/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6522
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Nr aktu prawnego
XXIII/169/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6523
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków.
Nr aktu prawnego
XXIII/168/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6524
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XXXIII/167/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6525
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia dotacji Gminie Wiejskiej Lubawa na realizację zadania publicznego
Nr aktu prawnego
XXXIII/166/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6526
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia dotacji Gminie Kisielice na realizację zadania publicznego
Nr aktu prawnego
XXIII/165/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6527
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych będącego podstawą wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych niebędących nauczycielami.
Nr aktu prawnego
XXIII/164/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6528
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych będącego podstawą wynagrodzenia pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
XXIII/163/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6529
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXIII/162/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6530
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXIII/161/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji