Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

VI/52/07

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: VI

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2007-03-29

Data podjęcia/podpisania: 2007-03-29

Tytuł aktu:

W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007

Zmienia:

IV/29/07

Na podstawie:

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165, art. 166 ust. 1 i 2,  art. 184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami),

Treść:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 164.060,-zł.

2.  Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi kwotę 57.439.231,-zł, zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 164.060,-zł.

2. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie wydatków wynosi kwotę 62.534.635,-zł, zmiany wydatków zawiera załącznik nr 1.
3. Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi kwotę 5.095.404,-zł i zostanie sfinansowany z kredytu bankowego .
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu związanych z finansowaniem deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 2.
5. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
i innych zadań zleconych ustawami zawiera załącznik nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. W uchwale Nr IV/29/07 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 4 kwotę „4.624.875,- zł”, zastępuje się kwotą „4.625.596,-zł”,
2) w § 7 ust. 3 kwotę „1.975.000,- zł”, zastępuje się kwotą „2.020.000,- zł”,
3) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
5) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 14a otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Gamalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Myszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-29 22:29:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-29 22:36:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-02-02 12:56:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1190 raz(y)