Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ustalenia harmonogramu na 2024 rok kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi objętymi nadzorem Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
363/1093/24
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia dla nauczycieli na rok 2024
Nr aktu prawnego
361/1092/24
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przejęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
361/1091/24
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
361/1090/24
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia Planu pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
361/1089/24
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
360/1088/24
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcie rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
360/1087/24
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
opinii na temat realizacji inwestycji drogowej
Nr aktu prawnego
360/1086/24
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2024-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia i upoważnienia realizatora umowy ze strony Powiatu Iławskiego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
360/1085/24
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2024-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań
Nr aktu prawnego
360/1084/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji