ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 191
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na częściowe zwieszenie zajęć w ZS Konstytucji 3 Maja w Iławie
Nr aktu prawnego
215/676/21
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
weryfikacji planów finansowych niektórych jednostek budżetowych
Nr aktu prawnego
215/675/21
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
215/674/21
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
215/673/21
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia dla nauczycieli na rok 2021
Nr aktu prawnego
215/672/21
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
Nr aktu prawnego
214/671/21
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
214/670/21
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
Nr aktu prawnego
213/669/21
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
XXXI/253/21
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2021–2034
Nr aktu prawnego
XXXI/252/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji