ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1441
Data podjęcia
2017-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017–2023
Nr aktu prawnego
XXXIV/258/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1442
Data podjęcia
2017-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Wiejską Lubawa do realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych: droga Nr 147021N w miejscowości Łążyn, droga Nr 147020N w miejscowości Prątnica, droga 147026N w miejscowości Omule ” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019" i zabezpieczenia w budżecie na 2018 rok środków finansowych na realizację tego zadania
Nr aktu prawnego
XXXIV/257/17
Status
Uchylony
Lp: 1443
Data podjęcia
2017-06-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XXXIV/256/17
Status
Zmieniony
Lp: 1444
Data podjęcia
2017-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy H. Sucharskiego
Nr aktu prawnego
XXXIV/255/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1445
Data podjęcia
2017-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIV/254/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1446
Data podjęcia
2017-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadań – budowa i remont chodników na terenie gminy Kisielice
Nr aktu prawnego
XXXIV/253/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1447
Data podjęcia
2017-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Iława do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach – ul. Lipowa” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019" i zabezpieczenia w budżecie na 2018 rok środków finansowych na realizację tego zadania
Nr aktu prawnego
XXXIV/252/17
Status
Uchylony
Lp: 1448
Data podjęcia
2017-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
172/809/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1449
Data podjęcia
2017-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wynagrodzenia za pracę w Komisji
Nr aktu prawnego
172/808/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1450
Data podjęcia
2017-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach w roku szkolnym 2016/2017
Nr aktu prawnego
172/807/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji