ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1421
Data podjęcia
2017-07-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Kisielicach
Nr aktu prawnego
177/819/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1422
Data podjęcia
2017-07-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, wysokości wadium oraz składu komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
177/818/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1423
Data podjęcia
2017-07-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
176/817/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1424
Data podjęcia
2017-07-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
176/816/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1425
Data podjęcia
2017-07-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
176/815/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1426
Data podjęcia
2017-07-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. Akcja profilaktyczna promująca zdrowie ii profilaktykę antynowotworową „Biegaj, badaj się i bądź zdrowy, a przebiegniesz swój półmaraton życiowy”
Nr aktu prawnego
176/814/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1427
Data podjęcia
2017-07-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wystąpienia o przekazanie mienia Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
175/813/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1428
Data podjęcia
2017-07-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ustalenia stawki za korzystanie z pomieszczenia użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
175/812/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1429
Data podjęcia
2017-07-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
175/811/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1430
Data podjęcia
2017-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
Nr aktu prawnego
174/810/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji