ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1381
Data podjęcia
2017-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ul. Warszawskiej, ul. Poznańskiej i ul. Rzepnikowskiego na terenie miasta Lubawa
Nr aktu prawnego
181/842/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1382
Data podjęcia
2017-08-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
180/841/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1383
Data podjęcia
2017-08-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
180/840/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1384
Data podjęcia
2017-07-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ustalenia stawki za korzystanie z pomieszczenia użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
179/839/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1385
Data podjęcia
2017-07-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
179/838/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1386
Data podjęcia
2017-07-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Tynwałd
Nr aktu prawnego
179/837/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1387
Data podjęcia
2017-07-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Iławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku
Nr aktu prawnego
179/836/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1388
Data podjęcia
2017-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
dokonania wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
178/835/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1389
Data podjęcia
2017-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Akcja profilaktyczna promująca zdrowie i profilaktykę antynowotworową „Biegaj, badaj się i bądź zdrowy, a przebiegniesz swój półmaraton życiowy”
Nr aktu prawnego
178/834/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1390
Data podjęcia
2017-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz ustalenia ceny nieruchomości
Nr aktu prawnego
178/833/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji