ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1371
Data podjęcia
2017-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2018 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Nr aktu prawnego
186/870/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1372
Data podjęcia
2017-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na terenie miasta Iława
Nr aktu prawnego
186/869/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1373
Data podjęcia
2017-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lubawie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Programu Erasmus+
Nr aktu prawnego
186/868/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1374
Data podjęcia
2017-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania Komisji na rok akademicki 2017/2018 do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim
Nr aktu prawnego
186/867/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1375
Data podjęcia
2017-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim
Nr aktu prawnego
186/866/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1376
Data podjęcia
2017-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
opinii na temat realizacji inwestycji drogowej
Nr aktu prawnego
185/865/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1377
Data podjęcia
2017-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
Nr aktu prawnego
185/864/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1378
Data podjęcia
2017-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
opinii na temat realizacji inwestycji drogowej
Nr aktu prawnego
185/863/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1379
Data podjęcia
2017-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych: ul. Jagiellończyka, ul. Andersa, ul. Mickiewicza, ul. Narutowicza, ul. Ogrodowej i ul. Smolki na terenie miasta Iława
Nr aktu prawnego
185/862/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1380
Data podjęcia
2017-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1275N na odcinku Bronowo- Różnowo
Nr aktu prawnego
185/861/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji