ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1371
Data podjęcia
2018-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
Nr aktu prawnego
223/1092/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1372
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
Nr aktu prawnego
222/1091/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1373
Data podjęcia
2018-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości
Nr aktu prawnego
220/1090/18
Status
Uchylony
Lp: 1374
Data podjęcia
2018-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ustalenia stawki za korzystanie z pomieszczenia użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
220/1089/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1375
Data podjęcia
2018-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
użyczenia nieruchomości położonej w Łęgowie gm. Kisielice
Nr aktu prawnego
220/1088/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1376
Data podjęcia
2018-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Iławie
Nr aktu prawnego
220/1087/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1377
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zielkowie gm. Lubawa
Nr aktu prawnego
XLII/335/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1378
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2018
Nr aktu prawnego
XLII/334/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1379
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018–2024
Nr aktu prawnego
XLII/333/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1380
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie gminy Kisielice
Nr aktu prawnego
XLII/332/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji