ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1361
Data podjęcia
2018-04-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie
Nr aktu prawnego
226/1102/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1362
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2018
Nr aktu prawnego
225/1101/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1363
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska miasta Lubawa do roku 2020
Nr aktu prawnego
225/1100/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1364
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
225/1099/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1365
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
225/1098/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1366
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
255/1097/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1367
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
225/1096/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1368
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji konkursowej do oceny spełniania przez oferentów warunków udziału w otwartych konkursach ofert oraz do badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
225/1095/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1369
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji konkursowej do oceny spełniania przez oferentów warunków udziału w otwartym konkursie ofert oraz do badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
225/1094/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1370
Data podjęcia
2018-04-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie
Nr aktu prawnego
224/1093/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji