ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1351
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
pozbawienia części drogi powiatowej Nr 2821N ul. Słowiańska w Suszu kategorii dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
XXXV/263/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1352
Data podjęcia
2017-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej oraz określenia wysokości wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego
Nr aktu prawnego
188/888/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1353
Data podjęcia
2017-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz ustalenia ceny tego prawa
Nr aktu prawnego
188/887/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1354
Data podjęcia
2017-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Kisielicach przy ulicy Daszyńskiego 12
Nr aktu prawnego
188/886/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1355
Data podjęcia
2017-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu zieleni przy Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Michała Archanioła w Lubawie”
Nr aktu prawnego
188/885/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1356
Data podjęcia
2017-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji pn.: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków”
Nr aktu prawnego
188/884/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1357
Data podjęcia
2017-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
188/883/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1358
Data podjęcia
2017-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych wytycznych dla materiałów planistycznych, dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2018
Nr aktu prawnego
188/882/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1359
Data podjęcia
2017-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyznania pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
Nr aktu prawnego
188/881/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1360
Data podjęcia
2017-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nr aktu prawnego
187/880/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji