ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1351
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018–2024
Nr aktu prawnego
XLIII/339/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1352
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Kisielicach
Nr aktu prawnego
XLIII/338/18
Status
Uchylony
Lp: 1353
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na organizację Konferencji p.n. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”
Nr aktu prawnego
XLIII/337/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1354
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
włączenia Międzyszkolny Ośrodka Sportowego w Iławie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie
Nr aktu prawnego
XLIII/336/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1355
Data podjęcia
2018-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lubawie
Nr aktu prawnego
227/1108/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1356
Data podjęcia
2018-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Iławskiego za rok 2017
Nr aktu prawnego
227/1107/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1357
Data podjęcia
2018-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Iławskiego wg stanu na dzień 31 marca 2018 roku
Nr aktu prawnego
227/1106/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1358
Data podjęcia
2018-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski
Nr aktu prawnego
227/1105/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1359
Data podjęcia
2018-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018
Nr aktu prawnego
227/1104/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1360
Data podjęcia
2018-04-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
Nr aktu prawnego
226/1103/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji