ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1341
Data podjęcia
2017-10-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
190/890/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1342
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy
Nr aktu prawnego
XXXV/272/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1343
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2017
Nr aktu prawnego
XXXV/271/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1344
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017–2023
Nr aktu prawnego
XXXV/270/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1345
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia Gminie Wiejskiej Iława realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława”
Nr aktu prawnego
XXXV/268/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1346
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia Gminie Miejskiej Iława realizacji zadania- budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 1329N
Nr aktu prawnego
XXXV/267/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1347
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XXXV/269/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1348
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na terenie miasta Iława
Nr aktu prawnego
XXXV/266/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1349
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1275N na odcinku Bronowo-Różnowo
Nr aktu prawnego
XXXV/265/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1350
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
pozbawienia kategorii dróg powiatowych ul. Warszawskiej, ul. Poznańskiej i ul. Rzepnikowskiego na terenie miasta Lubawa
Nr aktu prawnego
XXXV/264/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji