ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1331
Data podjęcia
2018-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
209/978/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1332
Data podjęcia
2018-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
209/977/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1333
Data podjęcia
2018-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
209/976/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1334
Data podjęcia
2018-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ustalenia harmonogramu kontroli nad rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka objętymi nadzorem powiatu iławskiego na 2018 rok
Nr aktu prawnego
209/975/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1335
Data podjęcia
2018-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
209/974/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1336
Data podjęcia
2018-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
Nr aktu prawnego
209/973/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1337
Data podjęcia
2018-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r
Nr aktu prawnego
209/972/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1338
Data podjęcia
2018-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uchwalenia regulaminu wspierania oraz powierzania realizacji zadań publicznych w ramach prowadzonej przez powiat iławski działalności w sferze zadań publicznych
Nr aktu prawnego
209/971/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1339
Data podjęcia
2018-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
208/970/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1340
Data podjęcia
2018-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia Planu pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie na 2018 rok
Nr aktu prawnego
207/969/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji