ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na 2023 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
Nr aktu prawnego
XLI/317/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLI/315/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
XL/309/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2023 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
XL/308/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
XL/306/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-11
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
Nr aktu prawnego
XXXIX/302/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na 2022 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
Nr aktu prawnego
XXX/244/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2022 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
XXX/243/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXX/242/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXX/241/21
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji