ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
191/623/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
Nr aktu prawnego
191/622/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu przekazania informacji o planowanej liczbie uczniów oraz udzielenia dotacji w terminie wcześniejszym
Nr aktu prawnego
191/621/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1357 C Mokre-Kłódka poprzez wyłączenie jej z użytkowania
Nr aktu prawnego
191/620/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie uchwały w sprawie ustalenia na 2022 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
Nr aktu prawnego
191/619/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia dla nauczycieli na rok 2021
Nr aktu prawnego
190/618/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.
Nr aktu prawnego
190/617/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034
Nr aktu prawnego
XXIX/239/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/238/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zbycie oraz kasację aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/237/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji