ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
275/841/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie zarządu drogami powiatowymi
Nr aktu prawnego
275/840/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
nabycia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wikielec gm. Iława
Nr aktu prawnego
275/839/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
275/838/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podjęcia skonsolidowanego bilansu Powiatu Iławskiego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
275/837/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
275/836/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
274/835/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie za rok 2021
Nr aktu prawnego
274/834/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
273/833/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie
Nr aktu prawnego
273/832/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji