ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXII/222/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXXII/222/09

Szczegóły informacji

XXXII/222/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2009-10-29

Data podjęcia/podpisania: 2009-10-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-10-29

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009

Zmienia:

XXIII/159/09

Na podstawie:

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165, art. 166 ust. 1 i 2,  art. 184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami),

Treść:

§ 1.  Budżet powiatu iławskiego na 2009 rok zmienia się w ten sposób, że

1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.927.207,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi kwotę 81.200.346,-zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 70.477.348,-zł, dochody   majątkowe 
w wysokości 10.722.998,-zł,  zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 90.200,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie wydatków wynosi kwotę 87.451.789,-zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 67.779.324,-zł, wydatki majątkowe
w wysokości 19.672.465,-zł, zmiany wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi kwotę 6.251.443,-zł i zostanie sfinansowany z wolnych środków
w wysokości 3.222.283,-zł oraz kredytu bankowego  do kwoty 3.029.160,-zł. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu związanych z finansowaniem deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5) Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 19.251.195,-zł zawiera załącznik nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.
6) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2009 w wysokości 13.473.616,-zł  zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
9) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 938.004,-zł; wydatki – 1.150.948,-zł zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
10) Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
11) Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 158.400,-zł, zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
12) Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10i nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.
        2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Julita Ołdak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Myszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-02 14:28:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-02 14:32:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-27 11:13:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony