ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2016-10-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2017
Nr aktu prawnego
XXV/186/16
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2016-10-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017
Nr aktu prawnego
XXV/185/16
Status
Zmieniony
Lp: 83
Data podjęcia
2016-09-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
XXIV/179/16
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2016-09-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
pozbawienia kategorii dróg powiatowych: ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Kopernika , ul. Królowej Jadwigi i ul. 1-go Maja w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIV/177/16
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2016-09-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1333N Iława – Radomno – Nowe Miasto Lubawskie
Nr aktu prawnego
XXIV/176/16
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2016-09-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1277N Gr. woj. (Grodziec) – Jawty Wielkie - Susz
Nr aktu prawnego
XXIV/175/16
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2016-09-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec – Trupel - Laseczno – Szymbark- Gardzień
Nr aktu prawnego
XXIV/174/16
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2016-09-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1297N Różanki – Gałdowo -Gulb
Nr aktu prawnego
XXIV/173/16
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2016-09-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXIV/172/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2016-06-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
Nr aktu prawnego
XXI/159/16
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji