ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Gminie Kisielice
Nr aktu prawnego
XV/149/20
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/148/20
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2020–2033
Nr aktu prawnego
XV/147/20
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przekazania skargi według właściwości
Nr aktu prawnego
XIV/146/20
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia statutu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XIV/145/20
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIV/144/20
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2020–2033
Nr aktu prawnego
XIV/143/20
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XIV/142/20
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XIV/141/20
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
delegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Nr aktu prawnego
XIV/140/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji