ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku
Nr aktu prawnego
XI/118/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XI/117/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Nr aktu prawnego
XI/113/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
X/112/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019–2032
Nr aktu prawnego
X/111/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku
Nr aktu prawnego
X/110/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na oddanie przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie w dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 283,94 m2
Nr aktu prawnego
X/109/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
X/108/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
stwierdzenia przekształcenia ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego w centrum kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
Nr aktu prawnego
X/107/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
stwierdzenia przekształcenia placówki kształcenia praktycznego w centrum kształcenia zawodowego
Nr aktu prawnego
X/106/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji