ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
286/867/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom
Nr aktu prawnego
286/866/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-10-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
opinii na temat realizacji inwestycji drogowej
Nr aktu prawnego
285/865/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-10-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022
Nr aktu prawnego
285/864/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-10-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r.
Nr aktu prawnego
285/863/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-10-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
upoważnienia do załatwienia spraw w zakresie zarządu drogami powiatowymi
Nr aktu prawnego
284/862/22
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
XL/312/22
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2022–2035
Nr aktu prawnego
XL/311/22
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XL/310/22
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
XL/309/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji