ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2017-01-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXVIII/213/17
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2016-12-22
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Nr aktu prawnego
XXVII/201/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2016-12-01
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Nr aktu prawnego
XXVI/195/16
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2016-12-01
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXVI/193/16
Status
Uchylony
Lp: 75
Data podjęcia
2016-10-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XXV/188/16
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2016-10-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia na 2017 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Nr aktu prawnego
XXV/187/16
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2016-10-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2017
Nr aktu prawnego
XXV/186/16
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2016-10-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017
Nr aktu prawnego
XXV/185/16
Status
Zmieniony
Lp: 79
Data podjęcia
2016-09-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
XXIV/179/16
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2016-09-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
pozbawienia kategorii dróg powiatowych: ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Kopernika , ul. Królowej Jadwigi i ul. 1-go Maja w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIV/177/16
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji