ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Segnowy, gmina Iława
Nr aktu prawnego
XVI/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVI/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XVI/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyboru przedstawiciela Powiatu Iławskiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XVI/157/20
Status
Zmieniony
Lp: 75
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia reprezentowania Powiatu Iławskiego w Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XVI/156/20
Status
Uchylony
Lp: 76
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XVI/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XVI/153/20
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019
Nr aktu prawnego
XVI/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XVI/151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XV/150/20
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji