ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Iławskim na lata 2024-2026
Nr aktu prawnego
LIII/400/24
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2024-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia rozliczenia z wykorzystania dotacji udzielonych szkołom niepublicznym w 2023 roku
Nr aktu prawnego
363/1097/24
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2024-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
Nr aktu prawnego
363/1096/24
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2024-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez podmioty lecznicze na przeprowadzenie badań specjalistycznych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku
Nr aktu prawnego
363/1095/24
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2024-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
Nr aktu prawnego
363/1094/24
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2024-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ustalenia harmonogramu na 2024 rok kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi objętymi nadzorem Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
363/1093/24
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia dla nauczycieli na rok 2024
Nr aktu prawnego
361/1092/24
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przejęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
361/1091/24
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
361/1090/24
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia Planu pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
361/1089/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji