ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
288/870/22
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2022–2035
Nr aktu prawnego
XLI/319/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLI/318/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na 2023 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
Nr aktu prawnego
XLI/317/22
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLI/316/22
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLI/315/22
Status
Zmieniony
Lp: 77
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XLI/314/22
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
287/869/22
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
287/868/22
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLI/313/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji