ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2017-05-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Nr aktu prawnego
XXXIII/248/17
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2017-05-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
Nr aktu prawnego
XXXIII/247/17
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2017-05-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017
Nr aktu prawnego
XXXIII/246/17
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2017-04-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr aktu prawnego
XXXII/241/17
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Nr aktu prawnego
XXXI/235/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
XXXI/232/17
Status
Zmieniony
Lp: 67
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Iławskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Nr aktu prawnego
XXXI/231/17
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2017-02-23
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Nr aktu prawnego
XXIX/222/17
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2017-02-23
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017
Nr aktu prawnego
XXIX/223/17
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2017-01-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Nr aktu prawnego
XXVIII/214/17
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji