ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielom
Nr aktu prawnego
290/880/22
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Iławy na lata 2022-2026 z perspektywą do 2030 roku
Nr aktu prawnego
290/879/22
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
projektu budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
290/878/22
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2023-2036
Nr aktu prawnego
290/877/22
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudzienice, gm. Iława
Nr aktu prawnego
289/876/22
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji konkursowej do zbadania spełnienia przez oferentów warunków udziału w otwartym konkursie ofert oraz do badania i zaopiniowania ofert
Nr aktu prawnego
289/874/22
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Iławie
Nr aktu prawnego
289/875/22
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
289/873/22
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie
Nr aktu prawnego
289/872/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podania do publicznej wiadomość kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
288/871/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji