ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczenia przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
262/810/22
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
262/809/22
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
262/808/22
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyznania nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych w roku 2021 oraz nagród dla trenerów i działaczy zasłużonych w uzyskaniu wysokich wyników sportowych przez zawodników w roku 2021
Nr aktu prawnego
262/807/22
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, określenia wysokości wadium oraz składu komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
262/806/22
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, określenia wysokości wadium oraz składu komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
262/805/22
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, określenia wysokości wadium oraz składu komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
262/804/22
Status
Uchylony
Lp: 68
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudzienice, gmina Iława
Nr aktu prawnego
262/803/22
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia ewidencji oraz trybu likwidacji rzeczy znalezionych, które stały się własnością Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
261/802/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Nr aktu prawnego
260/801/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji