ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 6621
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Franciszkowie Górnym
Nr aktu prawnego
VI/50/07
Status
Obowiązujący
Lp: 6622
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie odmowy przyjęcia propozycji złożonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej przekazania do prowadzenia rolniczych szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach wraz z mieniem będącym w ich władaniu.
Nr aktu prawnego
VI/49/07
Status
Obowiązujący
Lp: 6623
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych będącego podstawą wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych niebędących nauczycielami
Nr aktu prawnego
VI/48/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6624
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla szkół i placówek oświatowycyh, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski(Rozstrzygnięcie Nadzorcze - nieważność uchwały)
Nr aktu prawnego
VI/47/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6625
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania na rok 2007 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat iławski (Dz. U. Nr 61 poz. 996 z dnia 02.05.07r.) (Roztrzygnięcie Nadzorcze - nieważność uchwały w części dot. § 5 ust. 3, § 26, § 27, § 31 ust. 6, § 35 ust. 6 lit. c i ust. 8) ; (zmiana - VIII/56/07)
Nr aktu prawnego
VI/46/07
Status
Zmieniony
Lp: 6626
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Iławie z działalności w roku 2006
Nr aktu prawnego
VI/45/07
Status
Obowiązujący
Lp: 6627
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za rok 2006
Nr aktu prawnego
VI/44/07
Status
Obowiązujący
Lp: 6628
Data podjęcia
2007-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składów osobowych stałych komisji
Nr aktu prawnego
V/43/07
Status
Obowiązujący
Lp: 6629
Data podjęcia
2007-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi
Nr aktu prawnego
V/42/07
Status
Obowiązujący
Lp: 6630
Data podjęcia
2007-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
V/41/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji