ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 6481
Data podjęcia
2009-01-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie herbu Powiatu Iławskiego.
Nr aktu prawnego
124/425/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6482
Data podjęcia
2009-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca Uchwałę Nr XX/145/08 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Nr aktu prawnego
XXVIII/205/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6483
Data podjęcia
2009-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1222N Lubawa – Rumienica – I etap długości 2,65 km” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
Nr aktu prawnego
123/424/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6484
Data podjęcia
2009-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice na odcinkach 0+270-0+430, 2+006-5+906, 6+306-6+806, 10+646-11+046, 11+346-12+746, 13+146-13+486, 13+600-14+860” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
Nr aktu prawnego
123/423/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6485
Data podjęcia
2009-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2009 r
Nr aktu prawnego
XXVIII/204/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6486
Data podjęcia
2009-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie: lokaty terminowej wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu
Nr aktu prawnego
123/422/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6487
Data podjęcia
2009-06-18
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
Nr aktu prawnego
XXVIII/203/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6488
Data podjęcia
2009-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zgody na sprzedaż pojazdu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
Nr aktu prawnego
123/421/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6489
Data podjęcia
2009-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXVIII/202/09
Status
Obowiązujący
Lp: 6490
Data podjęcia
2009-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” pt. „Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych powiatu iławskiego”.
Nr aktu prawnego
123/420/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji