ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 6191
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Mierosławskiego w Iławie.
Nr aktu prawnego
IX/62/07
Status
Obowiązujący
Lp: 6192
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2007 roku
Nr aktu prawnego
IX/61/07
Status
Obowiązujący
Lp: 6193
Data podjęcia
2007-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
do uzupełnienia
Nr aktu prawnego
IX/60/07
Status
Obowiązujący
Lp: 6194
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Iławskiego na lata 2004 - 2013
Nr aktu prawnego
IX/59/07
Status
Obowiązujący
Lp: 6195
Data podjęcia
2007-05-10
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.
Nr aktu prawnego
VIII/58/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6196
Data podjęcia
2007-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec Starosty Iławskiego –Macieja Rygielskiego
Nr aktu prawnego
VIII/57/07
Status
Obowiązujący
Lp: 6197
Data podjęcia
2007-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania na rok 2007 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat iławski.
Nr aktu prawnego
VIII/56/07
Status
Obowiązujący
Lp: 6198
Data podjęcia
2007-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
VII/55/07
Status
Obowiązujący
Lp: 6199
Data podjęcia
2007-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
VII/54/07
Status
Obowiązujący
Lp: 6200
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zabezpieczenia środków na współfinansowanie projektu „Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności lokalnej powiatu iławskiego”
Nr aktu prawnego
VI/53/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji