ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 6191
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Iławie z utworzeniem Oddziału Ratownictwa
Nr aktu prawnego
XXI/168/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6192
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2004 rok
Nr aktu prawnego
XXI/167/04
Status
Obowiązujący
Lp: 6193
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Iławskiego na lata 2004 - 2013
Nr aktu prawnego
XXI/166/04
Status
Uchylony
Lp: 6194
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kamionce gm. Iława.
Nr aktu prawnego
XXI/165/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6195
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jażdżówkach gm. Iława.
Nr aktu prawnego
XXI/164/04
Status
Obowiązujący
Lp: 6196
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
Nr aktu prawnego
XXI/163/04
Status
Obowiązujący
Lp: 6197
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną,
Nr aktu prawnego
XXI/162/04
Status
Obowiązujący
Lp: 6198
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142. poz. 1592, z późn. zm) i art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 159 poz. 1547, z późn. zm.)
Nr aktu prawnego
XXI/161/04
Status
Obowiązujący
Lp: 6199
Data podjęcia
2004-07-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną
Nr aktu prawnego
XX/160/04
Status
Obowiązujący
Lp: 6200
Data podjęcia
2004-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z innymi powiatami porozumień dotyczących powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie udzielania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów oraz uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego)
Nr aktu prawnego
XIX/159/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji