ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
Nr aktu prawnego
XLV/350/18
Status
Zmieniony
Lp: 52
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018
Nr aktu prawnego
XLIV/344/18
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Nr aktu prawnego
XLI/324/18
Status
Zmieniony
Lp: 54
Data podjęcia
2017-11-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018
Nr aktu prawnego
XXXVII/297/17
Status
Zmieniony
Lp: 55
Data podjęcia
2017-10-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXXVI/293/17
Status
Zmieniony
Lp: 56
Data podjęcia
2017-10-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXVI/292/17
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2017-10-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia na 2018 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Nr aktu prawnego
XXXVI/291/17
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2017-10-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2018
Nr aktu prawnego
XXXVI/290/17
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XXXV/269/17
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na terenie miasta Iława
Nr aktu prawnego
XXXV/266/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji