ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019
Nr aktu prawnego
XVI/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XVI/151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XV/150/20
Status
Zmieniony
Lp: 54
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Gminie Kisielice
Nr aktu prawnego
XV/149/20
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/148/20
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2020–2033
Nr aktu prawnego
XV/147/20
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przekazania skargi według właściwości
Nr aktu prawnego
XIV/146/20
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia statutu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XIV/145/20
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIV/144/20
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2020–2033
Nr aktu prawnego
XIV/143/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji