ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2022–2035
Nr aktu prawnego
XLII/322/22
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLII/321/22
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLII/320/22
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę powierzchni, pomieszczeń oraz elewacji przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
291/887/22
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powierzenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
291/886/22
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
291/885/22
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Nr aktu prawnego
291/884/22
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
opinii dotyczącej utworzenia z dniem 1 września 2023 r. nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół w Lubawie
Nr aktu prawnego
291/883/22
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wynagrodzenia za pracę w komisji
Nr aktu prawnego
291/882/22
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
290/881/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji