ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5921
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla inicjatywy Powiatu Kwidzyńskiego dotyczącej utworzenia Lokalnej Agencji Energetycznej - Stowarzyszenie Powiślańskie Centrum Energii z siedzibą w Kwidzynie oraz ewentualnego przystąpienia do tego Stowarzyszenia.
Nr aktu prawnego
XI/70/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5922
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
XI/69/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5923
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr V/39/07 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2007 roku
Nr aktu prawnego
XI/68/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5924
Data podjęcia
2007-08-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
X/67/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5925
Data podjęcia
2007-08-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2007 roku
Nr aktu prawnego
X/66/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5926
Data podjęcia
2007-08-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie powierzenia Gminie Wiejskiej Iława realizacji zadania – budowy chodnika w miejscowości Wikielec.
Nr aktu prawnego
X/65/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5927
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
IX/64/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5928
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii co do planów Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie dotyczących ograniczenia działalności w zakresie dotyczącym Stacji Dializ i warunków tego ograniczenia
Nr aktu prawnego
IX/63/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5929
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Mierosławskiego w Iławie.
Nr aktu prawnego
IX/62/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5930
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2007 roku
Nr aktu prawnego
IX/61/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji