ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5861
Data podjęcia
2007-08-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2007 roku
Nr aktu prawnego
X/66/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5862
Data podjęcia
2007-08-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie powierzenia Gminie Wiejskiej Iława realizacji zadania – budowy chodnika w miejscowości Wikielec.
Nr aktu prawnego
X/65/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5863
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
IX/64/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5864
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii co do planów Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie dotyczących ograniczenia działalności w zakresie dotyczącym Stacji Dializ i warunków tego ograniczenia
Nr aktu prawnego
IX/63/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5865
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Mierosławskiego w Iławie.
Nr aktu prawnego
IX/62/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5866
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2007 roku
Nr aktu prawnego
IX/61/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5867
Data podjęcia
2007-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
do uzupełnienia
Nr aktu prawnego
IX/60/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5868
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Iławskiego na lata 2004 - 2013
Nr aktu prawnego
IX/59/07
Status
Obowiązujący
Lp: 5869
Data podjęcia
2007-05-10
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.
Nr aktu prawnego
VIII/58/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5870
Data podjęcia
2007-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec Starosty Iławskiego –Macieja Rygielskiego
Nr aktu prawnego
VIII/57/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji