ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XLVIII/372/18
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019
Nr aktu prawnego
XLVIII/371/18
Status
Zmieniony
Lp: 43
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia na 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Nr aktu prawnego
XLVII/365/18
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłat na rok 2019 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
XLVII/364/18
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
XLVII/363/18
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
XLVII/361/18
Status
Zmieniony
Lp: 47
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Nr aktu prawnego
XLVII/360/18
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Nr aktu prawnego
XLVII/359/18
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018
Nr aktu prawnego
XLVI/358/18
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XLV/351/18
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji