ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XXII/196/20
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Zalewo
Nr aktu prawnego
XXII/195/20
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Kisielice
Nr aktu prawnego
XXII/194/20
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia Gminie Susz realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Susz
Nr aktu prawnego
XXII/193/20
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXII/192/20
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Iławskiego na lata 2021-2024
Nr aktu prawnego
XXII/190/20
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXII/189/20
Status
Zmieniony
Lp: 48
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2021–2034
Nr aktu prawnego
XXII/188/20
Status
Zmieniony
Lp: 49
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/187/20
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2020–2033
Nr aktu prawnego
XX/186/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji