ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2020–2033
Nr aktu prawnego
XVI/164/20
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Gminie Iława na realizację zadania „Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Osa w miejscowości Ząbrowo”
Nr aktu prawnego
XVI/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Gminie Zalewo
Nr aktu prawnego
XVI/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Segnowy, gmina Iława
Nr aktu prawnego
XVI/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVI/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XVI/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyboru przedstawiciela Powiatu Iławskiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XVI/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia reprezentowania Powiatu Iławskiego w Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XVI/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XVI/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XVI/153/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji