ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/299/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVIII/298/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/297/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2022–2035
Nr aktu prawnego
XXXVIII/296/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVIII/295/22
Status
Zmieniony
Lp: 46
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Iławie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/294/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/293/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXVIII/292/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-06-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
267/822/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
267/821/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji