ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Nr aktu prawnego
VIII/74/19
Status
Nieobowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego Regulamin określający sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną oraz sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznawana pomoc materialna
Nr aktu prawnego
VII/72/19
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży będącej uczniami branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez powiat iławski
Nr aktu prawnego
VII/71/19
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych pobierającym naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski
Nr aktu prawnego
VII/70/19
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
VII/65/19
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży będącej uczniami zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat iławski
Nr aktu prawnego
V/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
V/52/19
Status
Nieobowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019
Nr aktu prawnego
V/50/19
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2018-12-20
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
III/32/18
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
XLVIII/373/18
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji