ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
VII/65/19
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży będącej uczniami zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat iławski
Nr aktu prawnego
V/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
V/52/19
Status
Nieobowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019
Nr aktu prawnego
V/50/19
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2018-12-20
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
III/32/18
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
XLVIII/373/18
Status
Uchylony
Lp: 37
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XLVIII/372/18
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019
Nr aktu prawnego
XLVIII/371/18
Status
Zmieniony
Lp: 39
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia na 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Nr aktu prawnego
XLVII/365/18
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłat na rok 2019 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
XLVII/364/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji